Leergeld Heusden geeft in 2023 662 kinderen steuntje in de rug, stijging van 20 procent

Titel

Gemeente Heusden springt bij met extra geld

Leergeld Heusden geeft in 2023 662 kinderen
steuntje in de rug, stijging van 20 procent


Stichting Leergeld Heusden gaf vorig jaar 662 0 tot 18-jarigen een steuntje in de rug in de vorm van een nieuwe fiets, een laptop de contributie van de sportvereniging of een schoolpakket. Het aantal geholpen kinderen uit 281 gezinnen steeg met bijna 20 procent (2022, 553 kinderen). Het aantal verstrekkingen bleef nagenoeg gelijk: 2129 (2022) en 2101 vorig jaar. Met de steun was bijna 110.000 euro gemoeid.

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) leefde in 2015 9,1 procent van de kinderen in ons land in armoede. In 2023 is dit getal gedaald naar 6,2 procent, en de verwachting is dat het in 2024 verder daalt naar 5,1 procent. In 2025 moet dit aandeel gedaald zijn naar 4,6 procent. Uit de jaarcijfers van Leergeld Heusden valt niet op te maken hoe deze landelijke getallen zich verhouden tot de gemeente Heusden. Uit de stijging van het aantal geholpen kinderen zou geconcludeerd kunnen worden dat de armoede in elk geval niet gedaald is. Waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat in het getal van 662 een substantieel aantal Oekraïense kinderen zit uit gezinnen waarvan de financiële situatie onbekend is. De gemeente Heusden verstrekte in 2023 zonder inkomenstoets een HeusdenPas/KindPas aan de gezinnen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld.

Extra subsidie
Het aantal verstrekkingen kwam vorig jaar uit op 2101, een minimale daling ten opzichte van 2022 (2129). Het bedrag dat hiermee gemoeid was steeg echter wel: van ruim 92.000 euro in 2022 naar bijna 110.000 euro vorig jaar. Halverwege het jaar werd duidelijk dat Leergeld Heusden niet voldoende geld in kas had om alle aanvragen tot aan de jaarwisseling te kunnen honoreren. Omdat het eigen vermogen van de stichting aan de ruime kant was, werd in overleg met de gemeente in 2021 en 2022 minder subsidie aangevraagd. Het banksaldo was tot een verantwoord niveau teruggebracht toen de prijzen van de verstrekkingen door inflatie fors toenamen. Het was noodzakelijk om boven op de reeds verstrekte subsidie van 40.000 euro nog eens eenzelfde bedrag van de gemeente te vragen. Dit verzoek werd in het najaar gehonoreerd.

Attractieparken
In de zomer van 2023 maakte Leergeld Heusden het opnieuw mogelijk voor een grote groep kinderen (met hun ouders) een attractiepark te bezoeken. De deelnemers konden kiezen uit kaartjes voor De Beekse Bergen, Duinoord of Walibi. Nieuw was de mogelijkheid de Winter Efteling te bezoeken. Een kleine 240 deelnemers bezochten een park.
Leergeld Heusden zoekt steeds de samenwerking met (lokale) strategische partners zoals De Linda Foundation, Efteling, Rotary Heusden en plaatselijke leveranciers zoals kantoorboekhandel Sikkers, fietsspecialist Profile Fitters, Sansoft Computers en de zwembaden in Vlijmen, Waalwijk en Drunen. Ook worden de vakantie activiteiten in de zomer in Drunen, Vlijmen en Nieuwkuijk ondersteund.
Dankzij de samenwerking met de gemeente Heusden en Jola Mode ontvingen in het najaar 566 kinderen een kledingbon ter waarde van 110 euro. 546 bonnen werden ingeleverd.

Start Fietsproject
Het coördinatieteam krijgt met enige regelmaat de vraag voorgelegd of ook kinderfietsen beschikbaar gesteld kunnen worden. Aanstaande brugklassers konden al een beroep doen op LGH, basisschoolkinderen niet. Daar is in 2023 verandering is gekomen. In juni is het fietsproject Niemand Achterop van start gegaan. Fietsen voor kinderen tot circa 12 jaar die in het schuurtje toch alleen nog maar in de weg staan, kunnen bij Leergeld Heusden worden aangeleverd. Vmbo-leerlingen van De Overlaat in Waalwijk maken als dat nodig is de ingeleverde tweewielers weer tiptop in orde.

Personele bezetting
De bezetting van de belangrijkste pijler onder Leergeld Heusden, het coördinatieteam, bleef onveranderd. De stichting prijst zich gelukkig met de komst van drie nieuwe intermediairs, de schakels tussen gezinnen en de stichting. Afscheid werd genomen van de ambassadeur fondsenwerving.

(Lees het Jaarverslag over 2023 via deze link.)


Speelgoedbeurs