2022 een ongekend jaar voor Leergeld Nederland

Titel

’s-Hertogenbosch, maart 2023 - In 2022 hebben de 111 Leergeldstichtingen in Nederland maar liefst 160.677 kinderen uit gezinnen met geldzorgen ondersteund. In de 27 jaar dat Stichting Leergeld bestaat waren dit er nog nooit zoveel! Ten opzichte van 2021 is dit een toename van 25%. Het aantal toegewezen aanvragen is met 36% gestegen, ook een ongekende toename. 

Hoe kijkt Leergeld Nederland zelf tegen deze toename aan en wat is de verwachting van Leergeld Nederland voor 2023? Kinderen uit gezinnen met geldzorgen lopen een groot risico op sociale uitsluiting. Leergeld Nederland wil er via haar lokale Leergeldstichtingen aan bijdragen dat ook deze kinderen zich sociaal en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen benutten, waardoor ze later volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Ouders met geldzorgen kunnen daarom bij de Leergeldstichting in hun gemeente een aanvraag doen voor hulp voor hun kind(eren) op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lidmaatschap voor een sport- of cultuurclub, zwemles of over de aanschaf van een laptop of een fiets. Van de Leergeldstichting krijgen de ouders geen geld in handen, maar wordt de aangevraagde voorziening rechtstreeks aan de leverancier betaald of in nature geleverd. 

Als ouders een aanvraag doen bij een Leergeldstichting, gaat een vrijwilliger thuis met de ouders in gesprek. Niet alleen over de directe hulpvraag die zij hebben, maar ook over eventuele structurele belemmeringen die zij ervaren bij hun streven om uit de financiële problemen te raken. Leergeld Nederland stelt deze structurele belemmeringen vervolgens aan de kaak bij landelijke beleidsmakers met de ambitie om structurele verandering teweeg te brengen, waardoor de hulp van de Leergeldstichtingen op termijn niet meer nodig zal zijn. Als gevolg van de stijgende energieprijzen en de enorme inflatie is het aantal ouders dat in 2022 een beroep deed op één van de 111 Leergeldstichtingen sterk toegenomen. 

Het ging hierbij ook steeds vaker om werkende ouders. In 2022 zijn door de Leergeldstichtingen in totaal 452.282 hulpaanvragen van ouders toegewezen, maar liefst 118.798 aanvragen meer ten opzichte van 2021. Hierdoor konden in 2022 uiteindelijk 160.677 kinderen meedoen, een toename van 31.731 kinderen ten opzichte van 2021. De directeur van Leergeld Nederland, Gaby van den Biggelaar, kijkt met gemengde gevoelens naar deze ongekende toename: “Natuurlijk zijn wij blij en dankbaar dat we in 2022 dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en heel veel donaties en subsidies zoveel kinderen die opgroeien in een gezin met geldzorgen hebben kunnen helpen. Maar tegelijkertijd is het ontzettend schrijnend dat in een welvarend land als Nederland onze hulp zo hard nodig is. Liever waren wij overbodig.”

Het is moeilijk om te voorspellen wat 2023 zal brengen. Het afgelopen jaar hebben we allemaal gezien dat veel verschillende factoren van invloed zijn op de hulpvraag. Voor 2023 verwacht Leergeld Nederland vooralsnog helaas geen grote afname van de hulpvraag. “Het einde is nog niet in zicht en de schulden die mensen hebben opgebouwd zullen waarschijnlijk nog lang na-ebben. Vanuit Leergeld zullen wij ons ook in 2023 blijven inzetten om ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt uitgesloten vanwege geldzorgen bij de ouders”, aldus Gaby van den Biggelaar.